KALKULATOR SYROPU CUKROWEGO
Podaj objętość syropu: 
l
Podaj procent roztworu: 
%
Wyliczona masa cukru: 0 kg
Wyliczona masa wody: NAN kg (l)
Kalkulator oparty jest na tabeli z Rozporządzenia z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.
(link do Rozporządzenia)
KALKULATOR STĘŻENIA ROZTWORÓW
Roztwór 1: 
%
kg
Roztwór 2: 
%
Ilość wody do rozcieńczenia: NAN l
Ilość otrzymanego roztworu: NAN kg