Krystalizacja miodu

Krystalizacja miodu

Sławomir BakierZamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce W poniższym opracowaniu chciałbym spojrzeć na proces krystalizacji miodu nieco inaczej, jak to zwykle czynimy. Chcę pokazać proces krystalizacji i miód skrystalizowany nie tylko w ujęciu makroskopowym, jak go widzą pszczelarze i konsumenci na co dzień. Nie chcę mówić o rozwarstwionej zawiesinie Czytaj dalej…

Kalkulator syropu cukrowego

Jako, że koniec sezonu miodowego, czas na zakarmianie pszczół na zimę. Zrobiłem narzędzie (kalkulator) przydatne, myślę, dla każdego pszczelarza oparte na tabeli z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (link do Czytaj dalej…

Analiza rynku ziołomiodów – uwarunkowania produkcji i sprzedaży

Aleksandra Wilczyńska, Marta Twork Akademia Morska w Gdyni Celem niniejszej pracy było określenie determinantów rozwoju rynku ziołomiodów w Polsce. Przeanali­zowano m.in. dane dotyczące producentów ziołomiodów, wielkości produkcji, asortymentu, cen, dostęp­ności ziołomiodów w sieci handlowej, a także wymagań jakościowych i jakości ziołomiodów dostępnych na rynku. Wykazano, że głównymi przyczynami małej popularności Czytaj dalej…

Ziołomiód – definica

Źródłem ziołomiodu nie jest (tak jak w przypadku tradycyjnego miodu) nektar kwiatowy, a syrop wytwarzany z konkretnych ziół – stanowi on dla pszczół pożywkę, którą jednak wcześniej pszczelarz musi odpowiednio przygotować. Wytworzony przez niego materiał jest jedynie przez pszczoły przetwarzany, czyli produkt końcowy powstaje przy udziale tych owadów, ale nie Czytaj dalej…